Portal Gastronomiczny

Omenaa Mensah Krzyż

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska odznaczeni Krzyżem Kawalerskim

Pomaganie ponad podziałami! Omenaa Mensah i Rafał Brzoska odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wyjątkowe zasługi w działalności społeczno-filantropijnej.

Miło nam poinformować, że w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, lokalnego patriotyzmu oraz osiągnięć biznesowych poza granicami kraju, a także działalności społeczno – charytatywnej i szerzenie filantropii wśród polskiego biznesu Prezydent w imieniu Rzeczpospolitej Polski nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Rafałowi Brzosce.
Tym samym odznaczeniem Prezydent RP uhonorował dzisiaj Omenę Mensah za wybitne zasługi w działalności filantropijnej i charytatywnej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji największej prywatnej inicjatywy humanitarnej “Konwój Polskich Serc” dla objętej wojną Ukrainy oraz stworzenie ośrodka dla uchodźczyń i ich dzieci Rio Edu Centrum. To odznaczenie jest nie tylko docenieniem ich wieloletniego wkładu w pomoc najbardziej potrzebującym, rozwój edukacji, promowanie słusznych idei tolerancji i akceptacji, ale także nagrodą za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i promocję patriotyzmu
wśród polskich przedsiębiorców.Podczas uroczystego spotkania w Rezydencji Prezydenta RP Prezydenckim Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski wyróżniono osoby, które zasłużyły się ojczyźnie m.in. poprzez: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla rozwoju
gospodarki narodowej czy wybitną twórczość naukową, literacką lub artystyczną. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się Omenaa Mensah – prezeska Omenaa Foundation, OmenaArt Foundation i filantropka oraz Rafał Brzoska – przedsiębiorca i inwestor, prezes InPost, filantrop i założyciel Rafał Brzoska Foundation.

– Czuje się zaskoczona i wdzięczna, że to zaszczytne wyróżnienie przyznano właśnie nam. Jako kobieta o ciemnym kolorze skóry, od najmłodszych lat musiałam stawiać czoła różnym wyzwaniom w Polsce, ale dzięki pozytywnemu nastawieniu oraz otwartości do świata nie przestałam wierzyć w jego pozytywną zmianę. Jestem znana z otwartości i dość liberalnych poglądów, zwłaszcza w kwestiach równości płci,
tolerancji, akceptacji i różnorodności. Tym bardziej cieszy mnie, że praca moja i naszych zespołów z fundacji na rzecz najbardziej potrzebujących została doceniona.

To odznaczenie jest dla mnie dowodem, że pomaganie może być realizowane ponad wszelkimi podziałami społecznymi, biznesowymi, politycznymi i światopoglądowymi. Nasze przekonania nie muszą stanowić przeszkody w działalności charytatywnej. Relacja z moim mężem jest doskonałym przykładem, że możemy różnić się na polu światopoglądowym, ale cele mamy te same i wspieramy się w ich realizacji.
Pomaganie na rzecz społeczeństwa jest ważne. Łączy, inspiruje i nie jest powodem do konkurowania. – mówi Omenaa Mensah, która od lat pomaga dzieciom ulicy w Ghanie, podopiecznym polskich domów dziecka oraz matkom i dzieciom z doświadczeniem uchodźczym.

– Cieszę się, że nasze znaczące wysiłki w budowanie polskiego biznesu i promowanie go poza granicami Polski, zaangażowanie w pomoc społeczną i wsparcie na Ukrainie zostały docenione i uhonorowane tak ważnym odznaczeniem. To wyraz lokalnego patriotyzmu. Zarówno w biznesie, jak i w działalności filantropijnej, niezależnie od różnic narodowych czy politycznych, naszym celem jest niesienie dobra społeczeństwu. To nie jest kwestia polityki, ale moralności i oddania. Nie osiadamy na laurach. Mamy zamiar kontynuować nasze wysiłki i apelujemy do innych, aby dołączyli do nas, żeby impakt pomocy był jeszcze większy. A tych, którym nasze starania i sposób w jaki pomagamy nie podoba się, prosimy o to, aby nam nie przeszkadzali w działaniach na rzecz pomocy innym. – mówi Rafał Brzoska.

Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zorganizowali Konwój Polskich Serc składający się 34 wagonów, w tym blisko 1000 palet, pół tysiąca ton żywności, leków i innych środków pierwszej potrzeby – to największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej w Ukrainie. Stworzyli też dzienny ośrodek wsparcia i edukacji RiO Edu Centrum, w którym uchodźczynie otrzymują pomoc w aktywizacji zawodowej, a ich dzieci kontynuują edukację i otrzymują wsparcie psychologiczno – terapeutyczne.

Mensah i Brzoska są także inicjatorami Wielkiej Aukcji Charytatywnej TOP CHARITY – prestiżowej gali charytatywnej w Polsce, za którą otrzymali globalną nagrodę Luxury Lifestyle Awards 2023 w kategorii „The Best Event in Poland”. Tylko podczas dwóch edycji, dzięki ich inicjatywie, zebrano łącznie prawie 37 milionów złotych na wsparcie różnych projektów z dziedziny zdrowia i edukacji. Środki z licytacji powędrowały m.in. na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka w Polsce, dzieci ulicy w Ghanie oraz
wybitnie uzdolnionych stypendystów Rafał Brzoska Foundation, którzy pochodzą z biednych terenów wiejskich i bez wsparcia finansowego nie mieliby szansy na edukację na najlepszych uczelniach całego świata.

Dodatkowo małżeństwo filantropów przeznaczyło aż 30% dochodu z Wielkiej Aukcji Charytatywnej na Konsorcjum Filantropijne – nową inicjatywę, która w tegorocznej edycji zrzeszyła aż 24 fundacje z całej Polski. Każda z nich otrzymała granty na realizację pięknych i potrzebnych projektów pomocowych.
Unikalne działania Omeny Mensah i Rafała Brzoski to dowód na to, że w systemowym pomaganiu trzeba się łączyć, a nie konkurować, ponieważ w centrum jest człowiek, jego marzenia, potrzeby i pragnienia.

chili

Tagi

Aktualności

 

Darmowe szkolenia dla branży HoReCa w Instytucie Kulinarnym Transgourmet!

 

Mierzęcin Horse Show w Pałacu Mierzęcin już w maju

 

Remont po pożarze domu Ewy i Piotra Michalskich

Udostępnij

Inne

 

Darmowe szkolenia dla branży HoReCa w Instytucie Kulinarnym Transgourmet!

 

Remont po pożarze domu Ewy i Piotra Michalskich