< WRÓĆ DO Wydarzyło się

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów !

Wydarzyło się2020-11-18

Apel na rzecz szeroko rozumianej branży gastronomicznej !

 
 
W skierowanym dziś do premiera Mateusza Mazowieckiego apelu zarządu województwa, poza wezwaniem do rozważenia przynajmniej częściowego odmrożenia branży, znajduje się lista instrumentów, które pomogłyby restauratorom przetrwać najtrudniejsze czasy (m.in. umorzenie składek do ZUS i zaległych podatków, bezzwrotne wsparcie w ramach specjalnego rządowego funduszu, dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych)
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego   
     
APEL
 
Pan Mateusz Morawiecki
 
Prezes Rady Ministrów
 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego apeluje o podjęcie działań na rzecz poprawy warunków funkcjonowania szeroko rozumianej branży gastronomicznej. Są to podmioty gospodarcze, które bardzo dotkliwie odczuwają aktualnie obowiązujące obostrzenia dotyczące zachowania dystansu społecznego, w tym w szczególności zakaz świadczenia usług gastronomicznych w formie stacjonarnej.
 
Od początku pandemii COVID-19 podmioty zajmujące się świadczeniem usług gastronomicznych są dotknięte w sposób szczególny pogorszeniem warunków prowadzenia działalności. Nawet w okresie, gdy formalnie nie obowiązywały ograniczenia, znacząco niższy niż zwykle ruch turystyczny oraz obawy społeczeństwa przed spotykaniem się spowodowały bardzo duży spadek popytu, a więc także znaczące pogorszenie warunków finansowych podmiotów. Obecnie obserwowana trudna sytuacja jest więc efektem skumulowania wielomiesięcznych problemów. Pomoc temu sektorowi jest też wyrazem solidarności społecznej, bowiem obecnie obowiązujące znaczące utrudnienia w prowadzeniu działalności gastronomicznej wynikają z odpowiedzialności za dobro całego społeczeństwa.
 
W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje kilka tysięcy podmiotów prowadzących działalność klasyfikowaną w systemie PKD jako dział 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Jednak losy tej branży związany jest z dalszymi kilkoma tysiącami podmiotów kooperujących, np. w zakresie zaopatrzenia, transportu, itp.
 
Przedsiębiorcy branży gastronomicznej wskazują na szereg instrumentów, które w znaczący sposób mogłyby złagodzić problemy dotykające te firmy:
 
  • · zapewnienie środków na zatrudnienie i utrzymanie pracowników – podkreślić należy specyfikę branży i stosowanie różnych form regulacji stosunku pracy (umowyo pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy cywilnoprawne z osobami posiadającymi własną, jednoosobową działalność gospodarczą), z których każda dotyczy osób de facto zależnych finansowo od sytuacji branży i każda powinna być uwzględniona,
  • · w nawiązaniu do powyższego, właściwym instrumentem byłoby zapewnienie środków na ewentualne dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych,
  • · zapewnienie środków na ponowne zatrudnienie pracowników, którzy w okresie od marca do października 2020r. zostali zwolnieni ze względu na sytuację finansową podmiotów, wywołaną pandemią,
  • · umorzenie lub odroczenie płatności zaległościw zakresie składek ZUS i podatków, które to zaległości powstały po 1 marca 2020 r., rozważenie zwolnienia z obowiązku opłaty składki ZUS na czas obowiązywania ograniczeń w działalności związanych z pandemią,
  • · zapewnienie środków na ponowne uruchomienie działalności zawieszonej z powodu kryzysu,
  • · ustanowienie krajowego budżetu wsparcia w ramach częściowej, bezzwrotnej rekompensaty dla podmiotów prowadzących działalność w branży gastronomicznej za poniesione straty w wyniku zamrożenia jej działalności (wraz z ustanowieniem limitu maksymalnej wysokości rekompensaty przypadającej na jeden podmiot gospodarczy),
  • · zapewnienie środków na przebranżowienie.
 
Przede wszystkim jednak środowisko gospodarcze apeluje o rozważenie możliwości częściowego zniesienia obowiązujących obecnie ograniczeń, co pozwoliłoby na przywrócenie regularnej działalności, dla której podmioty te zostały utworzone – czyli świadczenie usług gastronomicznych, przede wszystkim w najbardziej tradycyjnej, stacjonarnej formie. Rozumiemy, że ograniczenia zostały wprowadzone w wyniku analizy dróg rozprzestrzeniania się wirusa. Niemniej jednak postulujemy rozważenie przynajmniej częściowego odmrożenia branży gastronomicznej przy jednoczesnym ścisłym określeniu warunków funkcjonowania lokali w okresie pandemii.

Branża gastronomiczna obejmuje różnego rodzaju działalności, o różnym wpływie na rozprzestrzenianie się wirusa, a więc zasadne byłoby różnicowanie obostrzeń, a nie obejmowanie wszystkich przedsięwzięć najbardziej rygorystyczną formą ograniczania działalności, jaką jest zamknięcie placówek dla klientów stacjonarnych. Zwłaszcza działalności polegające na podawaniu posiłków w lokalach gastronomicznych, w których istnieje możliwość zapewnienia fizycznego dystansu, powinny móc świadczyć tego typu działalność, przy zachowaniu środków ostrożności. Na podstawie rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich widać, że przy współpracy ze służbami sanitarnymi istnieją możliwości wypracowania zasad otwarcia lokali gastronomicznych, które zapewnią bezpieczeństwo ich pracownikom i klientom. Niezależnie od powyższego, niezbędne jest wsparcie finansowe pozwalające na odtworzenie miejsc pracy – ponowne zatrudnienie pracowników, którzy zostali zwolnieni z powodu braku możliwości świadczenia pracy w poprzednich miesiącach.
 
Powyższe oczekiwania przedsiębiorców są w pełni popierane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Także Samorząd Województwa, jako odpowiedzialny za rozwój gospodarczy regionu, przygotowuje pakiet instrumentów, których celem będzie szeroko rozumiana finansowa i pozafinansowa pomoc podmiotom sektora branży gastronomicznej, a także apelował będzie do samorządów gminnych i powiatowych o solidarne współdziałanie, na miarę posiadanych kompetencji, na wszystkich poziomach na rzecz wsparcia tej branży.
KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Wydarzyło się
© Copyright papaja.pl 2001-2021. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS