< WRÓĆ DO Szkoły gastronomiczne

Konkurs Kulinarny "Czas na rybę! - uczniowie szkół gastronomicznych ! 3-4.10

Szkoły gastronomiczne2020-09-02
Konkurs Kulinarny "Czas na rybę!" organizowany jest od 2018 roku. Organizatorem Konkursu jest Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" (RLGD "Opolszczyzna") - stowarzyszenie zrzeszające hodowców lokalnych ryb, gminy, na których terenie prowadzona jest gospodarka rybacka, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne - sympatyków zdrowego jedzenia, w tym przede wszystkim lokalnych ryb. 
 
Konkurs organizowany jest podczas Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego, które organizowane jest na Zamku w Niemodlinie, w pierwszy weekend października. 
 
W pierwszy dzień o zwycięstwo na najlepszą potrawę z karpia walczą uczniowie szkół gastronomicznych, a w drugi dzień rywalizują Szefowie Kuchni z całej Polski. 
 
Organizator określa i zapewnia produkty obowiązkowe. Zawsze jest to karp, natomiast drugi produkt określany jest co roku przez Organizatorów. W 2020 roku produktem obowiązkowym jest ser kozi z gospodarstwa Kozi Dar. 
 
Współorganizatorem konkursu jest opolski Szef Kuchni - Kamil Klekowski. Nadzór merytoryczny nad Konkursem, w ramach przyznanego patronatu, sprawuje stowarzyszenie Euro-Toques Polska. 
 
 Informacje o zgłoszeniach: http://swietokarpia.pl/cnr/konkurs/zgloszenia
 
 W Konkursie mogą uczestniczyć szkoły gastronomiczne z terenu całej Polski.
Zgłoszenia do Konkursu dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail: CNR@swietokarpia.pl lub poprzez dostarczenie zgłoszenia - pocztą lub osobiście - do Biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w /45-050/
Opolu przy ul. Zajączka 7/1.
 
 
Organizator zapewnia w trakcie trwania Konkursu produkt główny, którym jest karp opolski w formie świeżej (wypatroszonej) oraz ser kozi z gospodarstwa Kozi Dar z Chudoby.
 
Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Konkursie zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do konkursu w terminie do dnia 21 września 2020 r.
 
 
Informacji na temat konkursu udzielają Organizatorzy:
 
- Aleksandra Czerkawska - tel. 535 380 010
 
- Kamil Klekowski - tel. 790 247 247 
 
KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Szkoły gastronomiczne
© Copyright papaja.pl 2001-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS