< WRÓĆ DO Szkolenia

„ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO”- Projekt UE w ramach EFS

Szkolenia2014-01-01

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJAREKRUTACJA DO PROJEKTU 
„ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO”
Instytut Badań i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zaprasza mikroprzedsiębiorstwa z całej Polski działające w sektorze żywnościowym do udziału w Projekcie pt. „Zielone Światło dla Sektora Żywnościowego”.
Celem głównym Projektu jest wzrost w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r. aktywności proekologicznej w 10 mikroprzedsiębiorstwach sektora żywnościowego w efekcie odbytych szkoleń oraz wypracowania w toku Projektu „Polityki Środowiskowej Firmy”.
Rekrutacja trwa od 01 stycznia do 31 stycznia 2014 r.

WIĘCEJ O PROJEKCIE I REKRUTACJI NA STRONIE:
 www.ibie.pl/zielone/

Biuro Projektu „Zielone Światło dla Sektora Żywnościowego"
ul. Aleksandra Rymkiewicza 16
10-089 Olsztyn
e-mail: ibezielone@gmail.com

Projekt „Zielone Światło dla Sektora Żywnościowego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, numer projektu KSI WND-POKL.02.01.01-00-729/13. Projekt realizowany jest pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Szkolenia
© Copyright papaja.pl 2001-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS