< WRÓĆ DO Szkolenia

Zapraszamy nauczycieli do udziału w projekcie „Od ziarenka do bochenka"

Szkolenia2013-10-01

"Praktyka jest nauczycielem wszystkich sztuk; pożytek jest mistrzem wszystkich sztuk” Cyceron

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Od ziarenka do bochenka” doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

www.odziarenkadobochenka@wp.pl

Od 01 października 2012 roku firma Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski rozpoczęła realizację projektu "Od ziarenka do Bochenka" doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3.Upowszechnienie uczenia się przez całe życie- projekty konkursowe na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Ośrodek Rozwoju Edukacji) i pod jej nadzorem.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 264 Nauczycieli/ek Przedmiotów Zawodowych kształcących w systemie oświaty w szkołach prowadzących kształcenie  zawodowe  z całej Polski w zawodach : Kucharz i pokrewnych oraz Technik Technologii Żywności i pokrewnych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: produkcja roślinna, ekonomika w rolnictwie, technika w rolnictwie, zajęć praktycznych w zawodzie rolnik
Szczegóły dotyczące warunków rekrutacji znajdą Państwo w REGULAMINIE na stronie www.odziarenkadobochenka.pl 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

Udział w projekcie jest doskonałą okazją aby w sposób praktyczny i co za tym idzie najbardziej przydatny podnieść swoje umiejętności i wiedzę zawodową, poznać nowoczesne trendy zawodu i oczekiwania pracodawców. W ramach projektu nasi uczestnicy odbywają bezpłatne 10 dniowe praktyki w trzech zakładach produkcyjnych:  w innowacyjnym, zaawansowanym technologicznie  przedsiębiorstwie piekarniczym, cukierniczym, oraz w młynie. Praktyki  odbywają się w małych 12 osobowych  grupach pod okiem ekspertów produkcji młynarskiej, piekarniczej, cukierniczej (na trzy osoby przypada jeden opiekun).

Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do poprawy jakości nauczania aby w jeszcze lepszy sposób przygotować przyszłych pracowników, a obecnych uczniów do pracy w zawodach związanych ze sztuką kulinarną.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
NASZYM UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY

• 10 dniowe praktyki w innowacyjnym przedsiębiorstwie
• Materiały szkoleniowe z praktyk
• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
•  Profesjonalny strój kucharski
• Zwrot  kosztów dojazdu.
• Certyfikaty ukończenia praktyk w języku polskim i angielskim
• Zakwaterowanie w czterogwiazdkowym Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa w atrakcyjnej turystycznej miejscowości (w tym dodatkowe atrakcje)
• Całodniowe wyżywienie

IDEA PRAKTYK

Założeniem projektu jest w jego wstępnej fazie wypracowanie dedykowanego programu praktyk dostosowanego bezpośrednio dla  potrzeb edukacyjnych nauczycieli
i wymogów potencjalnych pracodawców. Program praktyk został wypracowany podczas dwudniowej konferencji z udziałem ekspertów z branży edukacyjnej, piekarniczej, cukierniczej, młynarskiej oraz przedstawicieli przedsiębiorców. Omówiono wszelkie uwagi dotyczące ich potrzeb i oczekiwań w zakresie dostosowania systemu edukacji do wymagań pracodawców, czego wynikiem było ustalenie szczegółowych tematów,  ujętych w programie praktyk  oraz opracowanym przewodniku i dzienniku praktyk.

POZNAJ MIEJSCE PRAKTYK
Miejscem praktyk zawodowych jest młyn oraz zakłady  produkcji piekarniczej i cukierniczej w Pieckach w województwie Warmińsko –Mazurskim.
Beneficjentem projektu jest Pan Marek Szabelski, mistrz w dziedzinie piekarnictwa
i cukiernictwa, właściciel przedsiębiorstwa  piekarniczo – cukierniczego w Pieckach, w którym odbywają się praktyki. Pan Marek odpowiada również za stronę merytoryczną projektu jako ekspert kluczowy.  Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski to firma  kultywująca wieloletnie tradycje i jednocześnie ceniąca postęp i rozwój technologiczny.  Firma cieszy się  ogromnym uznaniem ze strony klientów, była wielokrotnie doceniana za działalność charytatywną
i nagradzana w prestiżowych konkursach branżowych. Przedsiębiorstwo jest członkiem Dziedzictwa Kulinarnego Warmii Mazur i Powiśla, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Tradycyjnej w Olsztynie.
Przedsiębiorstwo Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski rozpoczęło swoją działalność 20 października 1987 roku. W początkowym okresie firma zajmowała się produkcją
i sprzedażą lodów. Rozpoczęcie działalności produkcyjno - usługowej i dynamiczny rozwój firmy zapoczątkowane zostało w 1996 wraz z uruchomieniem piekarni. Od tego czasu firma zajmuje się produkcją pieczywa, wyrobów cukierniczych i słynnych w całej okolicy lodów. Aktualnie przedsiębiorstwo obsługuje 180 regionalnych odbiorców posiada także 21sklepów firmowych.

NASZE ATUTY
To co wyróżnia firmę na rynku to nowoczesne linie technologiczne wykorzystywane w procesie produkcji i innowacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2008r. dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej firma została wyposażona w park maszynowy jeden z najbardziej innowacyjnych w Europie, i dalej rozwija swoje zaplecze technologiczne w obszarze linii produkcyjnych. Właśnie dlatego poznanie produkcji w tak innowacyjnym przedsiębiorstwie jest wyjątkową okazją do zdobycia niepowtarzalnej wiedzy i doświadczeń. Naszym uczestnikom praktyk zapewniamy opiekę ekspertów w dziedzinie cukiernictwa
i piekarnictwa, którzy w  naszej firmie cieszą się największymi osiągnięciami
i doświadczeniem. Pod okiem fachowców będziemy doskonalić wiedzę i umiejętności uczestników w zakresie wszystkich etapów produkcji. Praktykanci poznają  bardzo szeroki asortyment produktów od bułki grahamki po praliny czekoladowe.
 Nasza firma cieszy się ogromnym uznaniem klientów ze względu na jakość
i oryginalność produktów. Osiągnęliśmy bardzo wysoki standard w naszej branży . Chcemy przekazać naszą wiedzę zdobytą wieloletnim doświadczeniem tym, od których zależą kompetencje absolwentów, a naszych przyszłych pracowników.

REKRUTACJA
Do projektu zostanie zakwalifikowanych  264 nauczycieli przedmiotów zawodowych z całej Polski. Praktyki odbywają się w 22 edycjach w 12 osobowych grupach  w czasie 10 dni roboczych po 8 godzin dziennie.
Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły i trwa od 01.10.2012r. do 30.08.2014r. Szczegółowe warunki rekrutacji zostały opisane w REGULAMINIE PROJEKTU na stronie www.odziarenkadobochenka.pl
Zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia rekrutacji w przypadku wystarczającej liczby zgłoszeń spełniających postawione wymagania.

Liczba miejsc ograniczona zapraszamy do udziału!

ABY ZGŁOSIĆ  SWOJĄ KANDYDATURĘ

1. Zgłoś chęć udziału  w  projekcie mailowo, telefonicznie bądź  osobiście w biurze  projektu,
    e-mail: odziarenkadobochenka@wp.pl

2. Wypełnij ankietę aplikacyjną, którą następnie prześlij wraz z pisemną deklaracją  chęci uczestnictwa do biura projektu na adres:

10-543 Olsztyn, ul.Dąbrowszczaków 39 pok.304

3. Po otrzymaniu ankiety i wstępnej weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą w celu udzielenia informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do udziału w praktykach oraz ustalenia dalszego  postępowania.


Serdecznie zapraszamy
W imieniu Beneficjenta

 

 

KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Szkolenia
© Copyright papaja.pl 2001-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS