< WRÓĆ DO Wydarzyło się

WWF w Polsce chce przeprowadzić reformę Europejskiej Polityki Rybołóstwa

Wydarzyło się2011-08-10

"Euro-Toques International" uczestnikiem międzynarodowego seminarium WWF, które odbyło się w celu przeprowadzenia reform Europejskiej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Reprezentantem seminarium z ramienia Euro-Toques International był Jean Bos, prezes Euro-Toques Polska:

Organizacja WWF gromadzi się w Polsce, żeby przeprowadzić ambitną reformę Europejskiej Polityki Rybołóstwa.

Gdynia – Bałtyccy przedsiębiorcy i ekolodzy  zebrali się dzisiaj na seminarium wzywając Polskę do przeprowadzenia ambitnych reform Europejskiej Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Europe’s Common Fisheries Policy (CFP)).  Zgodnie z wydanymi przez Komisję Europejską, dnia 13 lipca propozycjami reform odnośnie CFP, spotkanie skupiało się na możliwościach stojących przed polskim przewodnictwem w Unii Europejskiej, polegających na odciągnięciu Europy od standardowych, rocznych negocjacji ilości połowu i nastawienie się na dążenie do stabilnej regeneracji łowisk. 

Na międzynarodowym seminarium pod patronatem polskiego przewodnictwa w UE, przedstawicieli przemysłu, rządów krajów bałtyckich, Komisji i Parlamentu Europejskiego, Komitetu Doradztwa ds. Morza Bałtyckiego, a także naukowców, rybaków i organizacji pozarządowych dyskutowano o możliwościach dla Morza Bałtyckiego, jako modelu służącego do przyszłego zarządzania połowami w Europie.

Spotkanie przedstawiło pozytywne aspekty płynące z zarządzania rybołówstwem w regionie bałtyckim, włączając w to plan „Zarządzania Dorszem Bałtyckim”, który skutecznie rozwija się od czasów wprowadzenia go w roku 2007. Również w roku 2007 wszyscy bałtyccy członkowie UE zobowiązali się zwalczać nielegalne połowy, działając wspólnie na rzecz kultury przestrzegania prawa i poprawy kontroli i egzekwowania. Te dwa przykłady uznane zostały za krytyczne kroki prowadzące do regeneracji populacji Dorsza Bałtyckiego. Wskazują one na potrzebę ustanowienia jasnych i wiążących celów poprzez długoterminowe plany zarządzania i na znaczenie takich planów w  zreformowanej WPRyb.

Przedstawiciele bałtyckiego “WWF  Industry Alliance for CFP reform” podkreślili potrzebę reformy WPRyb, dzięki której ekosystem bazowałby na długoterminowych planach zarządzania, obowiązkowych dla wszystkich łowisk UE do roku 2015. Reforma wprowadziłaby również skuteczną regionalizację, wyznaczałaby maksymalną ilość połowów dla konsumenta i zapewniła, iż WPRyb miałaby zastosowanie dla wszystkich łowisk UE, ale także wód poza nią.

WWF i sojusznicy z branży uważają, że jest to okazja jedna na dekadę, aby dokładnie ustalić w czym WPRyb poniosła klęskę do dnia dzisiejszego – w zrównoważonym rybołówstwie. 3 na 4 oceniane zasoby rybne były przełowione. Floty  są wciąż 2 do 3 razy za duże, aby dzięki nim połowy były zrównoważone oraz 30% spadek w wodowaniu w portach UE pomiędzy rokiem 1998 i 2008. Ambitna reforma WPRyb jest niezbędna, żeby zapewnić regenerację zasobów rybnych w Europie i łowisk, które będą znowu zdatne do użytku. Bez ryb nie ma przyszłości dla rybaków, wspólnot rybackich i przemysłu rybackiego.


Podczas spotkania Leszek Dybiec, Doradca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział:

Polskie przewodnictwo w UE silnie popiera dialog pomiędzy każdą stroną zainteresowaną udziałem w reformach WPRyb,  wnosząc istotny wkład do dyskusji na temat pakietu, który został zainicjowany w lipcu. Jesteśmy oddani zaawansowanym rozmowom na temat przeprowadzenia  reform w drugiej połowie 2011 r. tak daleko, jak to tylko możliwe, tak żeby umożliwić wejście w życie wszystkim potrzebnym odnowieniom WPRyb do roku 2013.”


Specjalista WWF ds. Rybołówstwa, Ewa Milewska powiedziała:

„W trójcy zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i rozwoju środowiska, środowisko musi być w centrum uwagi podczas reformacji WPRyb. Bez zdrowych mórz wspierających liczne populacje ryb, nie będzie rybołówstwa, czy przemysłu rybnego. Tylko fundamentalna reforma zagwarantuje europejskim konsumentom w przyszłości bogaty wybór odpowiedzialnie i lokalnie złapanych ryb.”


Alex Olsen, Espersen, reprezentujący AIPCE-CEP powiedział:

„Zrównoważone stada ryb są dla nas przetwórców i handlarzy czynnikiem najważniejszym. Bez ryb handel ani produkcja nie mogą istnieć. Dlatego odczuwamy pilną potrzebę wprowadzenia długoterminowych planów zarządzania dla wszystkich zasobów rybnych i bardziej zdecentralizowanych systemów zarządzania jako narzędzi, które połączyłyby wszystkie europejskie europejskie zasoby rybny w program maksymalnego poziomu odłowu ryb przed rokiem 2015.”


Jean Bos, reprezentujący Euro-Toques Polska powiedział:

“Szefowie kuchni zrzeszeni w stowarzyszeniu Euro-Toques poszukują wysokiej jakości, świeżych i lokalnych ryb, odławianych w zrównoważony sposób, to dlatego ambitna reforma WPRyb w zakresie długoterminowych  programów zarządzania połowem i efektywna regionalizacja jest kluczowa dla zapewnienia trwałości zasobów.”

Per Baummann, reprezentujący EuroCoop i Eurocommerce powiedział:

„Nie jest możliwym negocjowanie z Naturą. Konsumenci oczekują, że wszystkie towary, które pojawią się w supermarketach są chronione przez zapewniające je firmy i że źródło pochodzenia tych towarów nie powinno zagrażać naszej wspólnej przyszłości.”

 
Więcej informacji:

WWF Poland – Ewa Milewska, Fisheries Officer WWF Poland,  +48 504 172 058
WWF European Policy Office – Anouk Delafortrie, Campaign & Communications Manager,
European Marine & Fisheries Policy, +32 2 761 0425 / 743 8800 | mob: +32 476 735

KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Wydarzyło się
© Copyright papaja.pl 2001-2021. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS