< WRÓĆ DO Wydarzyło się

Walne Zebranie Stowarzyszenia Euro-Toques Polska

Wydarzyło się2011-04-05


W dniu 15 marca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. Miejscem spotkania był Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy Wityng, w Mikorzynie k/Konina.

Na zebranie zjechali się członkowie ETP z całaj Polski i nie tylko. Swoją obecnością zaszczycił nas gość z Włoch, Stefan Unkerkicher - Członek Honorowy ETP, Członek WACS oraz SKV. Nie zabrakło również naszego przyjaciela z Niemiec- Wolfganga Menge- Prezesa Euro-Toques Niemcy, Vice Prezesa ETI.

Przed Walnym Zebraniem odbyło się zebranie Zarządu oraz Zarządu wraz z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim.

Walne Zebranie opierało się głównie na podsumowaniu i sprawozdaniu działań od 8 lutego 2010 do 15 marca 2011r.
Jean Bos,
prezes, przedstawił sprawozdanie merytoryczne.

 W przemówieniu ujął, między innymi, tematy:
Organizacja wyjazdu we włoskie Alpy, na Polskie Dni w Maso Corto. Uczestniczyły w nim dwie osoby, Marek Rybacki oraz Robert Harna.
Organizacja wyjazdu kucharzy, w ramach wymiany międzynarodowej, do włoskiej restauracji Castel Ringberg. Wyjechały tam trzy osoby: Wojciech Harapkiewicz, Łukasz Cegłowski, Paweł Grabowski.
Organizacja, wspólnie z firmą QimiQ, wyjazdu kucharzy na szkolenia do Austrii. Udział wzięło 16 osób: Grzegorz Birek, Tomasz Niciak, Andrzej Jackowiak, Kamil Aleksy, Łukasz Piłat, Partyk Młynarczyk, Wiesław Wróblewski, Tomasz Kosiński, Mariusz Barczewski, Michał Jarzombek, Sebastian Humski, Marcin Orawiec, Jacek Maksymowicz, Adam Hasiak, Michał Majewski, Mariusz Gachewicz.
Organizacja wyjazdu kucharzy, w ramach wymiany międzynarodowej, do niemieckiej restauracji Waldhotel Berghof. Praktykę odbył Andrzej Jackowiak.
Edukacja. ETP zwraca szczególną uwagę na edukację młodzieży szkół gastronomicznych i nie tylko. W minionym roku charytatywnie  organizowano konkursy, warsztaty, oraz inne imprezy kulinarne, mające na celu wzbogacenie wiedzy fachowej:
Pokaz Kuchni Molekularnej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej Curie w Częstochowie. Organizatorzy: Jean Bos, Paweł Antas, Wiesław Ambros.
Warsztaty kulinarne „Kucharz- fantastyczny zawód” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku. Organizatorzy: Wojciech Harapkiewicz, Krzysztof Wierzba.
Międzynarodowe Warsztaty Gastronomiczno- Hotelarskie w Bytomiu. Organizator: Wiesław Ambros.
Mistrzostwa Płocka w Carvingu Warzyw i Owoców w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczosci w Płocku. Organizatorzy: Marek Rybacki, Mariusz Gachewicz.
Warsztaty Kulinarne w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Organizatorzy: Wojciech Harapkiewicz, Krzysztof Wierzba, Rafał Kopicki.
Pokaz Kuchni Molekularnej oraz Carvingu w Hotelu Królewskim dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Somoninie oraz Zespołu Szkól Hotelarsko- Gastronomicznych w Gdańsku. Organizatorzy: Wojciech Harapkiewicz, Jean Bos, Krzysztof Wierzba.
Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. E.Roszczynialskiego w Wejherowie. Organizatorzy: Wojciech Harapkiewicz, Krzysztof Wierzba, Wiesław Miotk.
Warsztaty Kulinarne pod hasłem „Poznaj swoj zawód” w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdańsku. Organizator: Wojciech Harapkiewicz.
Warsztaty Kulinarne w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu. Organizatorzy: Sebastian Humski, Zbigniew Siwak.
Zajęcia interaktywne „Powracamy do korzeni smaków”, w Akademii Kulinarnej Sadkiewicz&Szukaj w Bydgoszczy. Organizatorzy: Marcin Szukaj, Jozef Sadkiewicz.
Zajęcia interaktywne „Moje pierwsze kulinarne zabawy z pierogami”, w Akademii Kulinarnej Sadkiewicz&Szukaj w Bydgoszczy. Organizatorzy: Marcin Szukaj, Józef Sadkiewicz.
Zajęcia interaktywne „Poznaję węglowodany, białka i tłuszcze” w Akademii Kulinarnej Sadkiewicz&Szukaj w Bydgoszczy. Organizatorzy: Marcin Szukaj, Józef Sadkiewicz.
Zajęcia interaktywne „Moje pierwsze włoskie inspiracje” w Akademii Kulinarnej Sadkiewicz&Szukaj w Bydgoszczyy. Organizatorzy: Marcin Szukaj, Józef Sadkiewicz.

Reprezentowanie ETP podczas Küchen Party w Luisenthal w Niemczech: Jean Bos, Wojciech Harapkiewicz.
Organizacja wspólnego gotowania kucharzy z ETP wraz z innymi stowarzyszeniami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bydgoszczy.
Uczestnictwo ETP w zebraniach Euro-Toques International dla prezydentów wszystkich krajów zrzeszonych w ET, w Brukseli i Luksemburgu.
Reprezentowanie ETP podczas Küchen Party w Luisenthal w Niemczech: Alicja Malewska.
Nominacja czterech konkursów kulinarnych, pod patronatem ETP, do Pucharu Polski podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich: Festiwal Pstraga w Hrabstwie Kłodzkim, Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbójnickiej, Festiwal Smaku w Grucznie „Turniej Kucharzy”, Dorszowe Żniwa.
* Janusz Skrobot, Skarbnik ETP, przedstawił bilans i sprawozdanie finansowe. Dziękujemy Januszowi za rzetelne przygotowanie się do tematu i prowadzenie Walnego Zebrania Członków ETP.

* Jacek Kempa, wiceprezes, zabrał  głos w sprawie certyfikacji produktów ekologicznych.
  
* Krzysztof Wierzba oraz Wojciech Harapkiewicz, Komisja Rewizyjna,  przedstawili sprawozdanie pokontrolne z działalności Zarządu ETP.  

* Waldemar Załuski oraz Wiesław Ambros, dział promocji polskiego produktu regionalnego, zdali relację z dotychczasowych działań na rzecz promocji produktu regionalnego. Zwrócono szczególną uwagę na zgodność bezpośredniego działania z założeniami  statutowymi, czyli: poszanowanie i kultywowanie różnorodnych narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych Europy, uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych członków, rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego i zdrowego żywienia w społeczeństwie w oparciu o jakość stosowanych produktów, obrona żywności naturalnej i tradycyjnych receptur, ochrona produktów regionalnych. Podkreślono wydarzenia w postaci konkursów kulinarnych jak i imprezy o charakterze kulinarnym, a ich organizatorami są członkowie ETP przy współpracy z jednostkami samorządowymi jak i firmami wspierającymi. Nie wyklucza sie współpracy z innymi stowarzyszeniami lub organizacjami, które w swoich działaniach uwzględniają cele zawarte w statucie  ETP, propagują wartości kulinarne poprzez środki przekazu, jakimi są portale internetowe, TV, radio, wydawnictwa książkowe i prasowe. W sprawozdaniu ujęte zostały:
III Ogólnopolski Festiwal Pstraga w Hrabstwie Kłodzkim.
Celem festiwalu jest propagowanie produktu regionalnego, a poprzez to upowszechnianie smaków kłodzkich, pokazywanie wielorakich możliwości i bogactwa kulinarnego tego regionu.W czasie III edycji Festiwalu, przeprowadzono prezentację potrawy regionalnej „Śląskie Niebo” wg receptury i przepisu pochodzącego z książki kucharskiej Hrabstwa Kolodzkiego pt. „Grafschaft Glatzer Kochbuch”. Prezentacji dokonal Waldemar Zaluski, natomiast o potrawie, jej odmianach śląskich, opowiadał Wiesław Ambros. Główny organizator: Klub Kulinarny Hrabstwa Kłodzkiego, osoby odpowiedzialne za realizację to Janusz Skrobot i Waldemar Załuski.

Konkurs kulinarny „Cieszyńskie Smaki”.
Impreza mająca na celu ukazanie kuchni regionu cieszyńskiego, walorów turystycznych  i tradycyjnych smaków tej małej ojczyzny. Główny organizator: Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Cieszynie, koordynator konkursu- Wiesław Wróblewski ETP.

II Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbójnickiej. Impreza skupiająca przedstawicieli branży gastronomicznej nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego czy Podbeskidzia, ale i pozostałych regionów Polski oraz gości z zagranicy. Już po raz drugi  w imprezie uczestniczyły władze europejskie Euro-Toques. Reprezentowane było rodzime środowisko gastronomiczne. Główny organizator: Urząd Miejski w Skoczowie, Beskidzki Klub Kulinarny. Osoby odpowiedzialne za realizację to Wiesław Wróblewski i Jacek Dutka.

Festiwal Smaku w Grucznie. W konkursie organizatorzy jako danie główne wybrali staropolskiego kurczaka kuropatwianego z zieloną nóżką ze względu na hodowlę ekologiczną. Posiada on znakomite walory smakowe, a zagrożony jest wyginięciem jako gatunek. Danie musiało być przygotowane wg staropolskich przepisów, w nowoczesnej aranżacji na podstawie najstarszej książki kucharskiej pt. „COMPENDIUM  FERCULOLUM” Stanisława Czernieckiego. Impreza ma duży wpływ w regionie. Organizatorzy: Akademia Molekularna Jeana Bos oraz Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.

W Krosnowickiej Spiżarni. Impreza nieznana szerszej publiczności, ale mocno związana z regionem Ziemi Kłodzkiej, czyli Hrabstwem Kłodzkim,  promująca produkty lokalne, takie jak: nalewki, przetwory, wypieki i dania główne przygotowane z produktów lokalnych . Na niej to zaprezentowano danie „Śląskie Niebo”, przygotowane przez Waldemara Załuskiego ETP.
Ze strony naszego Stowarzyszenia  obserwatorem i koordynatorem kulinarnym był Janusz Skrobot. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Krosnowic, Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój.
Inspiracje Wigilijne.
Spotkanie grup Kół Gospodyń Wiejskich z terenu woj. dolnośląskiego. Prezentacje regionalnych, typowych stołów wigilijnych  połączone z degustacją dań, sporządzonych wyłącznie produktów ekologicznych. Organizatorzy: Klub Kulinarny Hrabstwa Kłodzkiego, Centrum Handlowe Galeria Twierdza Klodzka, koordynator- Waldemar Załuski, obserwator z ramienia ETP- Janusz Skrobot.
Róża Kłodzka 2010 . To nagroda przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom, które w danym roku w szczególny sposób zasłużyły się dla lokalnej samorządowej wspólnoty powiatu kłodzkiego. Zwycięzcą w kategorii produkt turystyczny, został Ogólnopolski Festiwal Pstraga w Hrabstwie Kłodzkim. Ta prestiżowa nagroda jest podsumowaniem wieloletniej pracy Klubu Kulinarnego Hrabstwa Kłodzkiego prowadzonego przez Kanclerza Janusza Skrobota- Skarbnika ETP i Waldemara Załuskiego- członka ETP.
  
W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że członkowie ETP  byli zwycięzcami wielu konkursów kulinarnych jak: Kulinarny Puchar Polski- I miejsce zajął Adam Kowalewski i Tomasz Kazimierski, „Kuchnia mon amur”- I miejsce zajął Adam Kowalewski, Festiwal Smaku w Grucznie- II miejsce zajęli Marek Rybacki i Mariusz Gachewicz, Międzynarodowy Festiwal Kuchni Zbojnickiej- III miejsce zajął Bartosz Przymorski, Festiwal Pstraga w Hrabstwie Kłodzkim- I miejsce zajęli Jarosław i Paweł Antasowie, Dorszowe Żniwa- I miejsce zajął Tomasz Hartman, L’art de la cuisine Martell”- III miejsce zajął Adam Kowalewski i Tomasz Rochon.

*  Piotr Konkolewski, dział Public Relations, zabrał głos w sprawie działającej strony www.eurotoques.pl.   
* Przedstawione sprawozdania zostały poddane głosowaniu , zostały podjęte stosowne uchwały.

* Odbyły sie wybory uzupełniające do Zarzadu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

 
Skład Zarządu po zmianach to :
Prezes- Jean Bos
Vice Prezes- Jacek Kempa
Vice Prezes- Marek Rybacki
Skarbnik – Janusz Skrobot
Sekretarz- Wojciech Harapkiewicz
Członek Zarządu- Marcin Szukaj
Członek Zarządu- Paweł Antas
  

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Wierzba
Krzysztof Gawlik
Mariusz Gachewicz
  
Sąd Koleżeński:
Piotr Paweł Malewski
Wiesław Szymczak
Jacek Trytko
Zbigniew Siwak
Michał Jarzombek

     
* W wolnych wnioskach głos zabrali: Krzysztof Gawlik- RM Gastro, Szymon Rogoziński - ChemaN, Marian i Elżbieta Buła - Gospodarstwo Ogrodnicze, Paweł Malewski - Stalgast, Stefan Unkerkicher, Wolfgang P. Menge, Wiesław Ambros, Leszek Kosarzewski - Smoker.

Było to najważniejsze zebranie, walne, które zwoływane jest raz w roku według statutu. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, a najbardziej z dokonanych działań. Nasze stowarzyszenie oficjalnie działa rok i w tak krótkim czasie udało nam się zrealizować wiele z naszych planów. Dzięki zaangażowaniu dużej grupy osób udało nam się stworzyć stowarzyszenie godnie reprezentujące kucharzy oraz  sztukę kulinarną zarówno w Polsce jak i w Europie. Ale nie zrobilibyśmy nic w pojedynkę, to dzięki wszystkim członkom, którzy do nas dołączyli(a jest nas coraz więcej), zaangażowali się w nasze działania, wspólnie osiągnęliśmy sukces.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż nasi członkowie należą również do innych stowarzyszeń, jak: Beskidzki Klub Kulinarny, Klub Kulinarny Hrabstwa Kłodzkiego, Polska Akademia Sztuki Kulinarnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kucharzy i Cukierników czy Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników Region Pomorski. Tym bardziej jest nam miło, bo potwierdza to fakt, że ETP to stowarzyszenie ponad podziałami, bez granic........
Skladamy podziękowania wszystkim, dzięki którym nasi członkowie mogą zdobywać nowe doświadczenia poza granicami naszego kraju: Zbigniewowi Siwakowi, (firma QimiQ) - Austria, Stefanowi Unkerkicherowi - Włochy, Dirkowi Baumbachowi - Niemcy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, przede wszystkim członkom ETP. Właścicielom Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego za gościnę, kucharzom z ETP za przygotowanie (wraz z kucharkami z Ośrodka)  lunchu i kolacji. Dziękujemy sponsorom, na których, jak zawsze,  mogliśmy liczyć: QimiQ, Commercio Polska, Smoker, Wiesławowi Szymczakowi. 

Marzenna Konkolewska
Public Relations
Euro-Toques Polska

 

 

 

KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Wydarzyło się
© Copyright papaja.pl 2001-2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. VPS