< WRÓĆ DO Wydarzyło się

Walne Zebranie OSSKiC-nowy prezes wybrany

Wydarzyło się2009-04-19

W dniu 18 kwietnia br. w Centrum Rozwoju Firm Makro-Warszawa odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego OSSKIC.
Po wyborze przewodniczącego walnego zebrania, jego zastępcy oraz sekretarza, jak również członków komisji skrutacyjnej oraz zatwierdzeniu regulaminu obrad Leszek Staniszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił raport z działalności Zarządu, mający na celu stwierdzenie prawidłowości działania finansowego ustępującego Zarządu OSSKiC. Po odczytaniu sprawozdania odbyło się głosowanie, w którym obecni na zjeździe członkowie stowarzyszenia zatwierdzili absolutorium dla ustępującego Zarządu OSSKiC.


Kolejnym punktem programu był wybór nowego zarządu stowarzyszenia. Zgłoszono trzech kandydatów, z których kandydować zgodził się jeden – Dariusz Zahorański. W krótkim wystąpieniu powiedział: „Ze stowarzyszenia odeszło wielu członków, odeszli sponsorzy – trzeba coś z tym zrobić. Mam projekt, który opiera się na ludziach. Jeśli zostanę wybrany, wiem, kto razem ze mną jest w stanie udźwignąć aktualne problemy stowarzyszenia”. Głosowanie pokazało, że kandydat ma bezapelacyjne poparcie obecnych na zjeździe członków OSSKiC.

Po zatwierdzeniu wyników głosowania, nowy prezes przedstawił członków zarządu mówiąc: „Chcę, żeby to był zarząd składający się z ludzi myślących o przyszłości, a nie o prywacie czy promowaniu swojej osoby. Dlatego do zarządu proponuję takie osoby jak:
1. Jarosław Uściński
2. Janusz Wiśniewski
3. Robert Ciechomski
4. Leszek Staniszewski
5. Zenon Hołubowski
6. Mariusz Tkaczyk
7. Mirosław Reszczyk

Następnie nowy zarząd w swoim gronie ustalił, że I wiceprzewodniczącym zostanie Jarosław Uściński, II wiceprzewodniczącym – Janusz Wiśniewski, sekretarzem – Robert Ciechomski, natomiast obowiązki skarbnika do czasu najbliższego walnego zgromadzenia będzie pełnił Mirosław Reszczyk.

Następnie wybrano członków poszczególnych komisji.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Krzysztof Sutkowski – przewodniczący,
2. Mariusz Nowicki – wiceprzewodniczący,
3. Wiesław Zgieb – wiceprzewodniczący,
4. Ryszard Dudziak – sekretarz.

W skład Komisji Weryfikacyjnej weszli:
1. Joanna Ochniak – przewodnicząca,
2. Piotr Szczygielski – sekretarz,
3. Dariusz Pazikowski – członek komisji.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:
1. Artur Musztyfaga – przewodniczący,
2. Paweł Gajda – wiceprzewodniczący,
3. Krzysztof Marciniak – sekretarz,
4. Zenon Lange
5. Dariusz Makowski,
6. Stanisław Dampc,
7. Mariusz Lewicki,
8. Maciej Woźniak,
9. Sławomir Wiesiak,
10. Andrzej Zelaskiewicz.

Na koniec spotkania oddano głos nowemu przewodniczącemu OSSKiC Dariuszowi Zahorańskiemu, który pokrótce przedstawił plany działania nowego zarządu:

1.powołanie Komisji ds. Szkoleń i Sędziowania, w której mają pracować osoby związane z konkursami międzynarodowymi – trenerzy, uczestnicy, ludzie wspierający te przedsięwzięcia, jak np. Zenon Hołubowski, Andrzej Bryk, Stefan Birek czy Sebastian Krauzowicz;
2. powołanie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą;
3. spotkanie Zarządu z dyrektorami szkół gastronomicznych;
4. organizacja spotkań wigilijnych dla biednych we współpracy z władzami samorządowymi;
5. powstanie biznes-planu Stowarzyszenia na rok 2010 w terminie do końca września br.;
6. przygotowania do Mistrzostw Europy 2012 (m.in. ułątwienie pracy kucharzom z dalszych regionów).

KCH

KOMENTARZE
2009-05-16Groschek
Darku gratulacje
2009-05-19znawca;D
pan Marek K.powinien prezesem zostać;)
2009-05-20L
MARCIN GRATULACJE
DODAJ KOMENTARZ

Komentarz:

Podpis:

E-mail:

WYŚLIJ

< WRÓĆ DO Wydarzyło się
© Copyright papaja.pl 2001-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.